Monitoimitalo

Rantakylän virkistysalueen monitoimitalo - hanke

 

Tässä osiossa esitellään Limingan kuntalaisten pitkään toivomaa ja kehittelemää hanketta Monitoimitalosta Rantakylän virkistysalueen kehittämiseksi. Osiolle kerätään materiaalia ja kuvia hankkeen etenemisestä. Aino Korhosen opinnäytetyössä laaditut rakennuspiirustukset.

 

Rantakylän virkistysalue on kehittynyt tavallisesta soranottopaikasta kuntalaisten suosimaksi ulkoilu- ja virkistäytymispaikaksi usean vuoden aikana. Limingan Niittomiesten hiihtojaoksen tavoitteena on ollut kehittää aluetta pitkäjänteisesti eteenpäin ja jaos onkin aktiivisesti ottanut osaa alueen kehittämishankkeisiin - sekä suunnitteluun että toteutukseen. 

 

Merkittäviä kehitysaskeleita Rantakylän virkistysalueen historiassa ovat olleet muun muassa

  • Uimapaikkojen kunnostus,
  • Puku- ja wc tilojen rakentaminen mm avantouintikäyttöön
  • beach-wolley-kentät
  • frisbee-golf rata
  • toimintojenohjaustornin rakentaminen
  • valaistun latu-uran pidentäminen
  • ja tuoreimpana mäkihyppytornin rakentaminen

Näistä moni hanke on lähtenyt liikkeelle aktiivisten kuntalaisten aloitteesta ja osin aktiivisten kuntalaisten toteuttamana, mikä osoittaa niiden tulleen selvään tarpeeseen - uimapaikat ovat kesäisin hyvin kansoitettuja, talvisella avantouinnilla on laaja vakiintunut harrastajakunta sekä beach-wolley pelit ovat lähes jokapäiväisiä kesäisiä aktiviteetteja. Vastikään rakennettua frisbee-golf rataa on radiohaastatteluissa eteläsuomea myöten kehuttu Suomen parhaaksi (nyt tosin muutoksen kohteena). Toimintojenohjaustorni on mahdollistanut kansallisten hiihtokilpailuiden läpiviennin, harrastajien välineiden kunnostuksen sekä varsinkin pienten hiihtokoululaisten lämmittelyn. Lisäksi mäkihyppytorni on kerännyt erittäin paljon positiivista mediajulkisuutta sekä nuorta harrastajakuntaa. 

Mahdollisuuksia on jo paljon, mutta uusia toimintoja mahdollistava sekä nykyiset toiminnot toisiinsa yhdistävä monitoimitalo on selkeä seuraava suuri kehitysaskel Rantakylän virkistysalueen kehittämisessä. Tämä tarvitaan, jotta tällä tutkitusti Limingan suosituimmalla ympärivuotisella virkistys- ja liikunta-alueella voidaan vastata tavallisten kuntoliikuntaa harrastavien kuntalaisten kyselyssä esittämiin tarpeisiin. Rantakylän positiivista julkisuuskuvaa voidaan hyödyntää ja saada yritykset ja ulkopaikkakuntalaiset vielä enemmän tulemaan ja virkistäytymään Rantakylän mahdollistamien toimintojen parissa. Luonnollisesti tämä luo myös mahdollisuuden alueen liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen sekä yhdistämiseen muiden Limingan alueen tarjoamien aktiviteettien, kuten luontokeskuksen, kanssa. 

 

Hankkeen toteutus:

Hanke on tarkoitus toteuttaa Limingan Niittomiesten erittäin aktiivisen ja osaavan talkootyövoiman avulla yhdessä Limingan kunnan kanssa. Talkootyövoiman osoituksena ovat kaksi vuotta sitten valmistunut Toimintojenohjaustorni sekä uusi valaistu 2km  latu. Toteutusmalli-sivulla on esitelty hankkeen toteutusperiaatteen laajempi kuvaus.

 

Toteutusaikataulu:

Hanke on tarkoitus aloittaa ennen heinäkuun 2013 alkua.  Limingan kunnan kanssa on valmisteltu puutavaran hankintaa kunnan metsien yksittäisten puiden poistojen kautta ekologiset ja virkistykselliset metsäominaisuudet säilyttäen. 

Hankkeen merkittävä kustannuksia pienentävä seikka on talkootyöllä tehtävä rakennuspuutavaran hankinta kunnan puuston harvennushakkuista. Tämä mahdollisuus poistuu heinäkuun alun jälkeen aloitettavilta hankkeilta, minkä jälkeen vaaditaan CE-merkitty rakennuspuutavara.

Hankkeen suunnittelu on jo pitkällä ja monitoimitalon rakennuspiirustukset ovat jo miltei valmiit. Tämänhetkisen suunnitelman piirustukset löytyvä täältä julkisivukuvien ja pohjapiirustusten osalta. 

 

Kustannusarvio:

Hankkeen kustannusarvio on laadittu rakennuspiirustusten, laaditun tarvikeluetteloiden ja määrätarvelaskentojen perusteella. 

Kokonaisuutena hankkeen toteuttaminen vaatii noin 30000 euroa taloudellista tukea.

 

Sijainti:

Rakennus on tarkoitus liittää nykyiseen uimapaikalla olevaan WC-pukuhuone -rakennukseen, jolloin mm kunnallistekniikka on jo valmiiksi rakennettu eikä lisäkaivannoille ole tarvetta. Sijaintihahmotelma rakennuspiirustuksissa.

 

Hankkeen luomat uudet mahdollisuudet ja hyödyntäjäosapuolet:

Hankkeen luomia uusia mahdollisuuksia ovat erityisesti ryhmille tarjottavat palvelut. Tarkemmin uusia mahdollisuuksia on esitelty täällä.

 

Hankkeen uusia hyödyntäjäosapuolia ovat lukuisat yhteisöt, seurat sekä myös yritykset. Tarkemmin mahdollisia hyödyntäjäosapuolia on esitelty täällä.