Liity jäseneksi/ muutos/ palaute

Muistahan pitää jäsentietosi ajantasalla.

 

Lomakkeet löytyvät vasemmanpuoleisesta valikosta.

 

Uudeksi jäseneksi liitytään Liity jäseneksi -lomakeella.

Jäsentietoja päivitetään Liity jäseneksi -lomakkeella.

Perhekokonaisuuden muutos voidaan tehdä Liity jäseneksi -lomakkeella tai Muutos jäsenyydessä -lomakkeella.

Jäsenyydestä voi erota Eroilmoitus-lomakkeella.

Postiosoitteen muutos tehdään Osoitteen muutos -lomakkeella. Sähköpostiosoitteen muutos voidaan tehdä Liity-jäseneksi -lomakkeella tai Muutos jäsenyydessä -lomakkeella tai Osoitteen muutos -lomakkeella.

 


Muutokset päivitetään yleensä viikon sisällä. Vaillinaisilla tiedoilla jätettyjä ilmoituksia ei toteuteta (esim. syntymävuosi on tärkeä, jotta muutos kohdistuu oikeaan henkilöön)

 


Uudet jäsenet ja eroilmoitukset hyväksytään johtokunnassa. Jäsenyys katsotaan kuitenkin alkaneeksi liityjäseneksi -lomakkeen saapumisesta.

Huom. jäsenmaksulaskutus on vain kerran vuodessa.


 

Rekisteriseloste: Limingan Niittomiehet Ry kerää jäsentietoja yhdistyksen urheilutoiminnan suunnittelua, toteutusta, toiminnan tilastointia ja jäsenmaksulaskutusta varten. Tilastointi tehdään karkealla tasolla, siten, ettei yksittäinen henkilö tai perhe erotu tilastosta. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei myöskään luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Vanhat jäsentiedot poistetaan. Jäsentiedot eivät ole julkisesti saatavilla.