LNM koronarajoitukset, päivitys 23.9.2021

23.9.2021

Pohjois-Pohjanmaalla turvaväli- ja maskisuosituksiin on tullut löysennyksiä. Rajoitukset tarvoittavat LNM:n toiminnassa:

  • Yleiset hygienia- ja turvallisuusohjeet ovat voimassa.
  • Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärää ei rajoiteta. Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä suo­si­tel­laan kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mioi­ta sii­hen, et­tä osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus riit­tä­vien tur­va­vä­lien to­teu­tu­mi­seen.
  • Maskisuositus on voimassa korkean riskin tapahtumissa, kuten sisätiloissa järjestettävissä massatapahtumissa.

Maskisuositus on edelleen voimassa myös bussikuljetuksissa ja terveydenhoidon toimipisteissä. Massatapahtumissa urheilusuorituksen aikana ei tarvitse edelleenkään maskia pitää, mutta huoltajat, valmentajat, katsojat sitä pitävät. 

Jokaista LNM toimintaan osallistujaa suositellaan ottamaan koronarokote, kun sellainen mahdollisuus hänen ikäryhmälleen tarjotaan.

(Huomaattehan, että koronarokotusaika pitää yleensä itse varata). Kattavalla rokottautumisella saamme avattua urheilutapahtumat nopeammin ja pidettyä turvallisempina sekä osallistujille että järjestäjille.