LNM koronarajoitukset, päivitys 17.8.2021

17.8.2021

Pohjois-Pohjanmaa on koronatilanteessa kohonnut taas kiihtymisvaiheeseen, mikä tarkoittaa rajoitusten osalta sitä, että:

  • Yleiset turvaväli- ja hygieniaohjeet voimassa.
  • Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärää ei rajoiteta. Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä suo­si­tel­laan kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mioi­ta sii­hen, et­tä osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus riit­tä­vien tur­va­vä­lien to­teu­tu­mi­seen.
  • Julkisissa ja yksityisissä asiakas- ja toimitiloissa osallistujat pidetään riittävän etäällä toisistaan.
  • Maskisuositus on voimassa myös har­ras­tus- ja va­paaeh­tois­toi­min­nan käyt­tä­mis­sä si­sä­ti­lois­sa, jos sa­mas­sa ti­las­sa on useam­pia hen­ki­löi­tä. 
  • Maskisuositus on voimassa jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa.

Maskisuositus on siis edelleen voimassa, erityisesti sisätiloissa, kun 2 m turvaväliä ei pystytä pitämään. Urheilusuorituksen aikana ei tarvitse maskia pitää, mutta huoltajat, valmentajat, katsojat sitä pitävät. Menessä ja tullessa urheilemasta pidetään maskia.

Jokaista LNM toimintaan osallistujaa suositellaan ottamaan koronarokote, kun sellainen mahdollisuus hänen ikäryhmälleen tarjotaan.

(Huomaattehan, että koronarokotusaika pitää yleensä itse varata). Kattavalla rokottautumisella saamme avattua urheilutapahtumat nopeammin ja pidettyä turvallisempina sekä osallistujille että järjestäjille.